Pitanja i odgovori

Da li će korišćenje ProJA servisa uvek biti besplatno?


DA

 

Da li je važno stavljati tagove/ključne reči u oglas i profil?


Važno je jer pomoću toga mnogo lakše pronalazite srodne oglase a lakše će i vas pronaći.

 

Koliki je maksimalni broj oglasa koji se mogu postaviti?


Nema ograničenja.

 

Da li je moguće oglašavanje za novac?

 

ProJA je servis za beznovčanu razmenu a vaša je privatna stvar kako ćete se dogovoriti sa drugim korisnicima. Oglašavanje sa isticanjem cena nije dozvoljeno.

 

Da li je dozvoljeno da firme postavljaju oglase?


Da

 

Da li je dozvoljeno postavljati oglase koji nemaju veze sa razmenom tj. komercijalne ponude i potražnje?


Ne, jer sistem ne razvrstava oglase po tom kriterijumu tako da bi došlo do zbunjivanja korisnika. Dakle samo razmene dolaze u obzir i to treba istaći u opisu oglasa.