Uslovi korišćenja

Registracijom na www.proja.net postali ste korisnik berze za razmenu robe i usluga u regionu. Kao registrovani član stekli ste pravo da koristite portal, razmenjujete robu i usluge sve dok se to ne kosi sa Uslovima korišćenja portala, Pravilnikom ponašanja ProJA portala i sa važećim zakonima.

Kao korisnici ProJA portala obavezali ste se:

 • da nećete zloupotrebljavati sajt za objavljivanje sadržaja koji je neistinit, za uvrede, pretnje, vulgarnosti, šovinističke i poruke koje mogu nekome naneti štetu;
  da nećete koristiti sadržaje koji mogu povrediti nečija autorska prava ili prava na svojinu;
 • da nećete koristiti sadržaje koji mogu povrediti nečija autorska prava ili prava na svojinu;
 • da nećete povrediti privatnost ostalih članova portala, te da ćete poštovati i njih, kao i svaki dogovor koji sa njima postignete tokom korišćenja portala;
 • da se nećete lažno predstavljati, da nećete koristiti više od jednog korisničkog imena, niti se služiti onim korisničkim imenom koje se može smatrati uvredljivim;
 • da će predmeti koje budete oglašavali biti potpuni, legalni, u skladu sa zakonima drzava regiona, ali i sa internim Pravilnikom ponašanja koji propisuje ovaj portal;
 • da nećete promovisati prodaju/kupovinu ili bilo kakve novčane transakcije, direktno ili indirektno.

 

ProJA se svojim članovima obavezuje da će poštovati njihovu privatnost, te da privatne podatke prikupljene kroz proces registracije neće zloupotrebljavati. ProJA, ipak, ne može garantovati da treća lica, bez znanja i odobrenja administratora portala, neće pokušati da neovlašćeno pristupe privatnim informacijama ili zloupotrebe one podatke koji su objavljeni u okviru profila korisnika.  U toku korišćenja portala možete biti izloženi mogućnosti da vas neko treći kontaktira na osnovu objavljenih podataka, kao i pokušajima prevare, obmanjivanja. ProJA ne može preuzeti odgovornost za ovakve događaje, ali će u skladu sa Uslovima korišćenja i Pravilnikom ponašanja reagovati na svaku prijavu prosleđenu administratorima portala.

 

ProJA, s obzirom na to da ne učestvuje u razmeni usluga i robe već samo ustupa prostor za razmenu, ne može garantovati tačnost, potpunost i istinitost podataka iz oglasa, kao ni sigurnost i kvalitet proizvoda. Svaki korisnik kroz registraciju prihvata da će se svi kontakti i dogovori odvijati isljučivo na njihov rizik. Kako bi zaštitila svoje korisnike, ProJA zadržava pravo da opomene, ukori i ukloni sve sadržaje koje bude ostavljao korisnik za koga se utvrdi da je na bilo koji način prekršio Uslove korišćenja portala ili Pravilnik ponašanja na berzi.

 

Svi sadržaji objavljeni na ovom portalu vlasništvo su ProJA-e i ne mogu biti objavljivani niti korišćeni bez saglasnosti osnivača portala.

Pravilnik ponašanja na ProJA portalu

Svaki registrovani korisnik portala ProJA stekao je mogućnost da učestvuje u radu ProJA portala.  Korisnici koji budu koristili Berzu za razmenu robe i usluga moći će to da čine potpuno besplatno, bez ikakve naknade.

 

Svi korisnici portala dužni su da poštuju Pravilnik ponašanja.

 

Na ProJA portalu je ZABRANJENO:

 • izlagati robu koja je kradena ili ilegalna;
 • izlagati robu koja nije ispravna ili potpuna, osim ukoliko svi nedostaci nisu precizno navedeni u opisu proizvoda;
 • zahtevati novčanu doplatu za robu i usluge;
 • lažno se predstavljati;
 • svesno obmanjivati druge korisnike portala;
 • oglušiti se o dogovor postignut sa drugim korisnikom;
 • vređati, uznemiravati ostale korisnike ili na drugi način zloupotrebljavati njihove podatke.

 

Korisnici koji preko portala ostvaruju kontakt sa drugim članovima, razmenu robe ili usluga, dužni su da robu predaju u stanju koje su oglasom i tokom komunikacije garantovali.

 

Korisnici koji uoče bilo kakvo kršenje ovog pravilnika dužni su da to odmah prijave administratorima portala. Administratori portala ProJA portala zadržavaju pravo da protiv članova koji se ogluše o Pravilnik ponašanja pokrenu odgovarajuće mere, uključujući uklanjenje sa spiska registrovanih članova.